ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Biblioteka

 

Biblioteka szkolna zaprasza codziennie od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 14.00.

Biblioteka szkolna zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i salę ze stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu.

Ze zbiorów biblioteki szkolnej korzysta około 200 czytelników:

- uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Liniewie

- nauczyciele i pracownicy szkoły

Zbiory:

Biblioteka szkolna posiada uniwersalne zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, które służą realizacji programu nauczania i wychowania uczniów.

Do chwili obecnej biblioteka zgromadziła ponad 7000 woluminów druków zwartych i 1600 broszur i podręczników. Ze zbiorów biblioteki wyodrębniony jest księgozbiór podręczny, na który składają się: encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony i poradniki. Obok wydawnictw zwartych część zbirów biblioteki stanowią też wydawnictwa ciągłe, jak czasopisma.

Zgromadzone zbiory udostępnia się w dwóch formach:

- bezpośredniej, oznaczającej udostępnianie zbiorów na miejscu

- pośredniej polegającej na przekazywaniu zbiorów do użytkowania poza biblioteką

W bibliotece stosuje się rzeczowy system przechowywania zbiorów zgodnie z UKD (wewnątrz działów alfabetycznie). (fw)

 

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier