ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon: tel.(0-58)687-80-53, fax.(0-58)687-80-35

Nauczyciele

Lp. Nazwisko i imię Mauczany przedmiot
1. Barańska Wiesława język polski
2. Borowicka  Iwona nauczanie początkowe
3. Borys-Rekowska Beata język angielski
4. Czaja Ida język kaszubski
5. Drążek Justyna nauczanie początkowe
6. Figiel Joanna

biologia, chemia,

wychowanie do życia w rodzinie

7. Figiel Marlena nauczanie początkowe, logopedia
8. Figiel Sławomir matematyka, informatyka
9. Figiel Wojciech język polski
10. Formella Gabriela 

fizyka, technika, matematyka,

edukacja dla bezpieczeństwa

11. Gierszewski Tomasz wychowanie fizyczne
12. Knopp Anna język niemiecki
13. Łuczkiewicz Elżbieta język angielski
14. Maślińska Danuta pedagog szkolny
15. Michnowska Ewa przyroda, geografia
16. Pielak Grzegorz matematyka
17. Pobłocki Gerard informtyka
18. Szandrach Elżbieta wychowanie fizyczne
19. Szultka Danuta historia, WoS
20. Szynalewska Hanna pedagog specjalny
21. Wajer Beata świetlica, pedagog specjalny
22. Walińska Lucyna religia
23. Werczyńska Alicja muzyka, plastyka
24. Wojewska Felicja biblioteka
25. Zabrocka Ewa doradztwo zawodowe

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier