ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Stołówka

UWAGA!!!

Prosimy o wpłaty przelewem odliczonych kwot!!!

Koszt obiadów

 
Wrzesień 20 x 4,60 = 92,00 zł
Październik 19 x 4,60 = 87,40 zł
Listopad 20 x 4,60 = 92,00 zł
Grudzień

SP Liniewo 14x4,60=64,40zł

pozostali 15x4,60=69,00zł

Styczeń 11 x 4,60 = 50,60 zł
Luty 20 x 4,60 = 92,00 zł
Marzec

SP Liniewo 20x4,60=  92,00 zł

Kwiecień  
Maj  
Czerwiec  

Płatność zawsze do 10-go dnia miesiąca!!!

Dane do płatności:

Zespół Oświatowy w Liniewie

80 8340 0001 0123 1232 2000 0001

W tytule przelewu należy podać: obiady-Imię Dziecka*

*Jeżeli dziecko ma inne nazwisko niż właściciel konta, to należy wpisać również nazwisko

Przy płatności za więcej dzieci proszę wypłacić wielokrotność kwoty, a w tytule wpisać wszystkie imiona.

Oczywiście nadal można wpłacać pieniądze w stołówce.

 

 

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier