ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Historia

SZKOŁA Z TRADYCJAMI

Historia szkoły w Liniewie rozpoczęła się jeszcze w czasie zaborów. W budynku obecnej szkoły podstawowej mieściła się od roku 1909 szkoła dla dzieci z rodzin niemieckich. Polskie dzieci chodziły do innej placówki, która mieściła się w budynku położonym kilkaset metrów dalej. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 niemiecka szkoła została przekazana władzom polskim i od tej pory uczęszczały do niej dzieci Polaków i Niemców, którzy przyjęli obywatelstwo polskie.  

         Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Pawłowski. Później w szkole pracowało dwoje nauczycieli: Zofia Brandt i Franciszek Gołębiewski, który pełnił funkcję kierownika placówki. 13 października 1939 roku hitlerowcy aresztowali Franciszka Gołębiewskiego i, jak się później okazało, zamordowali. Podczas wojny miejsce polskich nauczycieli zajęli nauczyciele niemieccy. Dopiero po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji 8 marca 1945 roku rozpoczęto przygotowania do wznowienia działalności polskiej szkoły.  Nauka w niej rozpoczęła się już 2 maja 1945 roku. Nowym kierownikiem szkoły został syn zamordowanego Franciszka Gołębiewskiego ? Franciszek (junior).

         Od tej pory historia szkoły miała nieco mniej burzliwy charakter. Przez dziesięciolecia swej działalności szkoła wykształciła tysiące młodych mieszkańców Liniewa i okolic.

Z historią  szkoły można zapoznać się min. w muzeum szkolnym, w którym znajduje się wiele ciekawych archiwalnych materiałów szkolnych min.: dzienniki lekcyjne, zeszyty, podręczniki, kroniki, zdjęcia, protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych, oraz wiele, wiele innych autentycznych eksponatów.

SZKOŁA NOWOCZESNA I EUROPEJSKA

Obecnie placówka funkcjonuje jako Zespół Oświatowy, w skład którego wchodzą: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka spełnia wszystkie kryteria szkoły nowoczesnej, doskonale przygotowującej swoich absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia. Zapewnia możliwość zdobycia praktycznej umiejętności posługiwania się komputerem oraz dostęp do sieci Internet. Ambicją szkoły jest wdrożenie uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształcenie postawy przedsiębiorczości i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Szczególne miejsce w hierarchii celów kształcenia w Zespole Oświatowym w Liniewie zajmuje nauczanie języków obcych. W szkolnym planie nauczania ujęto język niemiecki oraz język angielski. Jedną z niekonwencjonalnych form kształcenia językowego jest zainicjowana w ramach programu Comenius współpraca ze szkołami we Francji, Niemczech i Szkocji. Spotkania uczniów oraz nauczycieli szkoły w Liniewie z partnerami z tych państw pozwoliły wzbogacić warsztat pracy naszych pedagogów, a uczniom dały możliwość wyjazdu za granicę, zwiedzenia wielu interesujących miejsc oraz poznania żyjących tam ich rówieśników. Wyjazd naszych uczniów na festiwal w Nantes spotkał się z tak życzliwym przyjęciem, że nasza szkoła jako jedna z nielicznych została zaproszona do Nantes w roku kolejnym.

Placówka w Liniewie bierze również udział w Międzynarodowych Obozach Ekologicznych organizowanych we współpracy z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym.  Od 2002 roku uczniowie naszego gimnazjum mają okazję prowadzić różnego rodzaju badania ze swymi kolegami z Theodor-Heuss-Schule z Marburga. Obozy na przemian odbywają się w Polsce i Niemczech. Oprócz niewątpliwych korzyści dydaktycznych współpraca zaowocowała licznymi przyjaźniami, a nasi uczniowie utrzymują kontakt ze swymi niemieckimi przyjaciółmi nawet po ukończeniu szkoły.

Ekologiczna działalność naszej szkoły znana jest również w powiecie, czego świadectwem są liczne nagrody zdobywane przez  uczniów podczas sejmików i alertów ekologicznych. Ogromnym sukcesem organizacyjnym i promocyjnym zakończył się zorganizowany przez nasze gimnazjum w październiku 2006 r. XIII Powiatowy Sejmik Ekologiczny.

Dla realizacji swych celów szkoła stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe. Szczególnie cennym okazało się napisanie przez nauczycieli naszej szkoły programu ?Za rękę z Einsteinem?, dzięki któremu można było zorganizować dodatkowe zajęcia z wielu przedmiotów, a także wyjazdy na specjalne warsztaty naukowe organizowane prze Politechnikę Gdańską czy wycieczki edukacyjne (m.in. do Torunia).

Ważnym elementem edukacji i wychowania naszych uczniów jest sport i ogólnie pojęta kultura fizyczna. Do dyspozycji wychowanków pozostaje piękna i dobrze wyposażona sala gimnastyczna, siłownia, salka do ćwiczeń gimnastycznych, boisko, a już niedługo również kompleks boisk sportowych powstający w ramach programu ?Orlik 2012?. Poza tym nasi uczniowie maja możliwość realizowania swych pasji turystycznych. Szkoła organizuje liczne wycieczki, biwaki a także rajdy piesze i rowerowe.

Współpraca uczniów, ich rodziców i nauczycieli Zespołu Oświatowego w Liniewie ma jeden podstawowy cel - stworzyć uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotować ich do sprostania wyzwaniom przyszłości.

Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier