ZO Liniewo

Adres: ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, woj. pomorskie
Telefon/Fax: (0-58) 687-80-35

Za rękę z Einsteinem I

Zimą w 2007 roku Gimnazjum Publiczne w Liniewie zgłosiło swój udział i zostało zaproszone do projektu pn. "Za rękę z Einsteinem", jako jedna z 80 szkół województwa pomorskiego.

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia, w oparciu o Europejski Fundusz Społeczny (EFS) była Politechnika Gdańska, która ze swojej strony oferowała atrakcyjne pokazy z fizyki i matematyki na terenie naszej placówki oraz zaprosiła do siebie w okresie wakacji 40 uczniów na trzydniowe seminarium. W ramach letniej szkoły uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajęciach w salach wykładowych i laboratoriach Politechniki Gdańskiej, a po południu uczestniczyli w zajęciach kulturalnych oraz zwiedzali trójmiasto i okolice.

Na realizację projektu liniewskiemu Gimnazjum przyznano kwotę maksymalną, jaką można było uzyskać tj. 38.500 zł. Jeszcze trudno uwierzyć, że udało nam się uzyskać tak duże pieniądze na realizację tego zadania.

Wykorzystując fundusze, Gimnazjum nasze w ramach przedsięwzięcia zorganizowało przez rok zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, konkursy fizyczne i matematyczne, wycieczki badawcze, wszystko, co pozwoliło młodzieży uwierzyć w swoje możliwości, a tym samym zaktywizować i zmotywować uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki.

Projekt ten zakładał też szkolenia, konferencje i spotkania nauczycieli matematyki i fizyki, podczas których zostali oni zapoznani z nowoczesnymi metodami nauczania fizyki z wykorzystaniem środków audiowizualnych i pokazów potrzebnych do wzbudzenia zainteresowania młodzieży, co oczywiście również nie jest bez znaczenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wniosek, który został bardzo wysoko oceniony przez organizatorów projektu, przygotowali samodzielnie nauczyciele gimnazjum.

Zobacz więcej >
Copyright © by Zespół Oświatowy w Liniewie. Code by Paweł "Agares" Łuczkiewicz, Graphics by Patryk "Viper" Weier